Oslo

Generelt

Oslo (tidligere kalt Christiania) er et fylke og en kommune i Norge. Som landets hovedstad siden 1314 er Oslo også Norges største by. Staden regnes for å være en av Europas raskest voksende hovedsteder med hele 649 000 innbyggere (SSB). Her finner man landets største universitet (Universitet i Oslo) og andre særegne kulturinstitusjoner, som for eksempel Nasjonalgalleriet, Den Norske Opera og Ballett samt Nasjonaltheatret. Den Norske Operaen og Ballett ble åpnet i 2008, og ligger i det arkitektoniske landemerket Bjørvika.

Middelalderen

Den første bebyggelsen i Oslo Oslokom i middelalderen rundt år 1000. Middelalderbyen var plassert nedenfor Ekeberg ved tidligere nevnte Bjørvika, og i år 1300 bodde det ca 3000-3500 innbyggere i staden. Fra 1299 til 1319 ble Oslo styrt av Håkon V, velkjent for å ha satt i gang byggingen av den anerkjente Akersborgen, i dag bedre kjent som Akershus festning.

I dag kan man besøke «Gamlebyen» hvor middelalderbyen var plassert. Her finner man levninger fra middelalderen som bygningsdeler og ruiner, og gjennom Ladegårdens middelalderkontor kan man få utfyllende informasjon om byen og dens historie.

I Union med Danmark

I 1537 var Norge i union med Danmark, noe som varte frem til selvstendigheten i 1814. Hovedårsaken for den norske underordningen av Danmark lå i den nordiske unionen (1397) Kalmarunionen. Danmark var her den dominerende parten, men på begynnelsen av 1500-tallet valgte Sverige å gå ut av unionen. Selv om Norge trolig ønsket seg ut, hadde ikke landet på dette tidspunkt den politiske styrken som krevdes.

Oslo blir hovedstad

Som beskrevet ovenfor måtte Danmark i 1814 gi slipp på Norge til Karl Johan, kongen av Sverige. Hovedsakelig skjedde denne endringen som en følge av Napoleonskrigene. 17. mai 1814 fikk Norge sin egen grunnlov, og Christiania (daværende Oslo) ble Norges hovedstad. Da industrialiseringen skjøt fart, ble staden rundt 1900-tallet et veletablert industrisentrum med ca. 250 000 innbyggere. Besøk Norge vakre og moderat stor kapital!