Modulbygg

Modulbygg er en moderne byggeteknikk som benyttes til oppføring av boliger og næringsbygg. Et modulbygg bygges i en fabrikk samtidig som grunn- og fundamentarbeid utføres, noe som fører til en betraktelig kortere byggeperiode sammenlignet med andre typer byggeprosjekter.

Modulbygg er fleksibelt og kostnadseffektivt

På grunn av måten et modulbygg blir produsert er det mulig å få det akkurat slik man vil. Modulene leveres som frittstående enheter som kobles sammen når de kommer frem til byggeplassen. Dette gjør at man har stor frihet til å bygge ut eller redusere antall moduler ved behov. Et bygge kan også flyttes ved behov.

Selv om et modulbygg produseres i en fabrikk betyr ikke det at man ikke kan få det slik man vil. Byggene tilbyr stor arkitektonisk frihet samt mange muligheter for å tilpasse nybygget slik at det tilfredsstiller kundens behov.

Ved å produsere modulene i et fabrikkmiljø med høy kompetanse og lang erfaring innen husbygging kan man tilby et bygg som er langt mer kostnadseffektivt enn tradisjonell plassbyggning. Man trenger ikke lenger å utplassere like mange bygningsarbeidere for å fullføre et prosjekt. Produksjonsmiljøene består av arbeidere med høy kompetanse og tilgang til topp utstyr. Dette resulterer i en langt mer nøyaktig og kostnadseffektiv produksjon enn hva man kan utføre på en utendørs arbeidsplass. Siden modulene produseres innendørs vil ikke fukt og frostskader forekomme i byggeprosessen.

Modulbygg er miljøvennlig

Et produksjonsmiljø for modulbygg krever et lavere energiforbruk enn et tradisjonelt plassbygg som behøver installasjon av byggestrøm. Samtidig vil også avfallshåndtering og resirkulering gjøres etter rutiner etablert i

Modulbygg

produksjonsmiljøet. Treverk er et svært miljøvennlig byggemateriale, men byggestøv fra oppføringen av tradisjonelle plassbygg kan være belastende for nærmiljøet. Ved oppføring av modulbygg er dette problemet så godt som eliminert.

Erfaringene tilsier per i dag at byggene er en fullverdig og svært økonomisk måte å føre opp nybygg på. Byggetiden er betraktelig kortere og kostnadene er lavere uten at dette går på bekostning av arkitektur eller fleksibilitet.