Drivhuset

Drivhuset, en idé til en handling

Om man skal ha et drivhus trenger man å finne frem entreprenøren i seg. Du skal så et frø, og jobbe med det. Finne ut hva dette frøet, denne ideen, trenger for at den skal vokse og bli til noe vakkert. Kanskje trenger den mer sol, mer varme eller vann. Dette er det bare du som kan styre, og du er med på å sette noe til live. Til slutt får du det resultatet du forventet deg. Kanskje blir det mer enn det du hadde forventet deg, eller så sitter du der litt skuffet over arbeidet du har gjort. Uansett handler drivhuset om å sette en idé til handling. Det handler bare om hva du vil gjøre det til. Det finnes mange muligheter, og det er bare drivhuset som setter begrensningene om man ser bort ifra deg selv.

Noe nytt

Drivhuset hjelper deg ikke bare med å skape og sette noe til live, men det kan også hjelpe deg med å få nye ideer. Kanskje hadde du tenkt helt annerledes, men sitter igjen med et resultat du aldri hadde forestilt deg. Noen ganger kan du overraske deg selv, og det erDrivhuset slike stunder man skal ta vare på. Kanskje skulle du bare teste noe krydder, men ender opp med å ha alt selvforsynt på tallerkenen. Det er viktig at man aldri setter grenser, men utnytter alt man kan av det drivhuset kan gi. Slipp fantasien løs og få noe fantastisk tilbake. På denne måten kan du kalle deg en entreprenør, en skaper, en grunder.

Gleden

Det er bare du selv som setter grenser, og den gleden som kommer kan ingen ta ifra deg. Du har skapt noe, satt en tanke til handling. Du ser det gro, vokse fremfor øynene på deg. Snart har din tanke kommet til virkelighet, og den gleden kan ingen ta ifra deg.