Boliger

Boliger

Det finnes en rekke ulike boliger. Nedenfor følger en kort fremleggelse av særtrekkene ved noen av de ulike boligtypene.

Selveier

En selveierbolig tilsier at den enkelte kjøper har full eierrett over boligen. I slike type boliger vil den enkelte i de fleste tilfeller både kunne belåne, kjøpe og leie ut boligen helt fritt. Selveierboligene kommer som regel i form av enebolig, men finnes også i varianter som rekkehus, blokk og tomannsboliger. I motsetning til for eksempel en borettslagsleilighet må dokumentavgift på 2,5 % betales til staten, noe som tilsier at kjøpesummen blir høyere da denne stiger med boligen.

Andel/borettslagsleilighet

Borettslagsleiligheter er enten privat eller tilknyttet et boligbyggelag. For eksempel har firmaet BOB en rekke borettslagsleiligheter. I enkelte tilfeller vil slike boliger ha fellesgjeld, som legges til kjøpesummen ved et eventuelt boligkjøp. Fellesutgifter består som regel av renter og avdrag på fellesgjelden til borettslaget, samt driftsutgifter som vaktmester og rengjøring. I noen borettslag opereres det med forkjøpsrett for eiere i borettslaget. Av den grunn vil den enkelte kjøper måtte avse leiligheten til en annen dersom de har forkjøpsrett.

Leiebolig

En leiebolig vil si at den enkelte leier hos en annen part. Dette er som regel den som eier boligen, men i senere tid har flere benyttet utleiefirma for å slippe arbeidet med utleie. En leieavtale kan enten være tidsbestemt eller tidsubestemt, noe som forhandles mellom partene i leieavtalen. Det er vanlig at det inngås en avtale om oppsigelsestid i leieforholdet av slBoliger ike boliger. Dersom partene ønsker en avtale uten oppsigelse kan kontraktens varighet være maksimalt 1 år. En rekke regler for utleie reguleres gjennom husleieloven, blant annet i forhold til lengde, oppsigelse, husleie og depositum. Det er vanlig å bruke standardiserte kontrakter, som for eksempel fra Forbrukerrådet.

Aksjeleilighet

Ved kjøp av aksjeleilighet blir den enkelte kjøper medeier i aksjeselskapet som boligen går under. Etter fullført kjøp vil ofte aksjeselskapet og kjøper inngå en leiekontrakt. I motsetning til selveier er det ikke en dokumentavgift tilknyttet eierskap av denne typen boliger.